Er was een groep ouders aanwezig, die onder leiding van kapelaan Peters, vonden dat er in Heugem erg weinig te doen was voor de kinderen. Op die eerste bijeenkomst werd er gestemd en werd de eerste raad van elf opgericht nl. de Veldmuizen, die raad bestond toen uit 6 jongens en vijf meisjes (ook ondergetekende) en gingen dat jaar karnaval vieren in de harmoniezaal onder leiding van onze prins Peter I(Houthuizen) en prinses Inge I(Pasmans).

Binnen die groep ouders werd er een bestuur opgericht en onder leiding van Dhr. L.v.d.Boorn als voorzitter, werd 13+ opgericht.
13+ vond zijn onderkomen in het verbouwde en prachtige “Ons Huis”, waar niet alleen de Veldmuizen hun tempel hadden, maar er werd bv. ook een jeugdkoor, de Jazzmis o.l.v. Cees van Kooten opgericht, en een volleybal vereniging CERES o.l.v. Jef Piters, waarvan 2 jongens- en 2 meisjesteams competitie speelden.

Na ca. 1 á 2 jaar was het bestuur helemaal veranderd en richten die nieuwe personen o.l.v. Dhr. W.Lardenoye de jeugdvereniging, Actiegroep Jeugd Heugem ( de AJH.) op. Er kwamen toen hobby clubs, turnclubs de beroemde AJH/kampen werden georganiseerd, Koninginnedag enz. teveel om op te noemen.

De CV. de Veldmuizen groeide, na 2 jaar in 1967 werd het een jongens raad van elf, geen meisjes meer, en de jongens bleven in de raad tot 17 á 18 jaar. Het bestuur van de AJH. vond dat er ook iets voor de kinderen van de lagere school georganiseerd moest worden met karnaval en zij richten toen de CV. de Kikkers op. We hebben toen lange tijd bij de AJH. 2 raden van elf gehad nl. de Veldmuizen en de Kikkers. Zelf ben ik zeker een jaar of 15 begeleider geweest eerst van de Veldmuizen en daarna van de Kikkers.

We organiseerden de carnavals dagen in “Ons Huis” en later in de Klaekeburg als AJH. We hielden zelf toezicht en waren ook diskjockey. Er zijn middagen in “Ons Huis”geweest dat we als bestuur van de AJH. besloten om entree te heffen voor de ouders, we wilden graag dat er minder volwassenen kwamen, het was nl. veel te druk boven in “Ons Huis”, maar dat lukte niet.
Na verloop van tijd en nadat Randwijck gebouwd is werd de naam AJH. veranderd in JHR. (Jeugd Heugem Randwijck).

Geschreve door :

Ike Custers

 

Aongekoume in 2021

2021 waor `n raar jaor, door `t oetbreke vaan `t virus Covid 19 (Corona) in februarie/maart 2020 koste ver door de strenge maotregele gein nuij prinsepaar oetrope in seizoen 2021.
Daorum is beslote dat `t prinse koppel vaan 2020 prins Rafael d`n ierste en prinses Sem d`n ierste in de verlenging ging ès Corona prinsepaar prins Rafael d`n twiede en prinses Sem d`n twiede.

In seizoen 2022 viere veer ès kikkers us 5x11 jaor zjubilei............